Zapisy na spotkania niedzielne WDJ Kids

Rejestracja
Uczestnik
Zakończenie rejestracji 30.06.2022 10:00

Opis wydarzenia
„I przynieśli do niego dzieci, aby się ich dotknął, ale uczniowie gromili ich. Gdy Jezus to spostrzegł, oburzył się i rzekł do nich: Pozwólcie dziatkom przychodzić do mnie i nie zabraniajcie im albowiem takich jest królestwo Boże. Zaprawdę powiadam wam, ktokolwiek by nie przyjął Królestwa Bożego jak dziecię, nie wejdzie do niego. I brał je w ramiona, i błogosławił kładąc na nie ręce.” Ew. św. Marka 10, 13-16


Drodzy Rodzice i Opiekunowie :)

Jako grono koordynujące, nauczyciele i asystenci zapraszamy serdecznie do zapisania Waszych dzieci na niedzielne zajęcia WDJ Kids.
Pragniemy być dla Was jak najlepszym wsparciem w przybliżaniu Boga Waszym dzieciom oraz pomaganiu Im w budowaniu bliskiej i głębokiej relacji z Duchem Świętym. Wiemy, że aby to osiągnąć potrzebna jest nasza współpraca.
Zachęcamy Was bardzo do włączenia się w pomoc przy prowadzeniu zajęć. Każdy z Was ma talenty, obdarowania oraz świadectwa działania Boga w Waszym życiu, którymi moglibyście podzielić się z dziećmi. Nasze mówienie o tym, jak kochający, cudowny i cenny Bóg jest dla nas, zachęca dzieci do poznawania i szukania Boga w ich własnym życiu.
 

ZASADY ZAJĘĆ WDJ KIDS:

1. Zajęcia WDJ Kids prowadzone są w następujących grupach wiekowych:
     - od 4 do 6 lat;
     - od 7 do 10 lat;
     - od 11 do 12 lat.
2. Rodzice dbają o to, aby:
     - dziecko na zajęcia przychodziło punktualnie (po zakończeniu kolekty);
     - dziecko w wieku od 4 do 6 lat było zaprowadzone na zajęcia przez rodziców;
     - dziecko w wieku od 4 do 6 lat było odebrane od razu po zakończeniu nabożeństwa;
     - dziecko wykonało zadanie domowe i przyniosło je na następne zajęcia.
3. Rodzice wyrażają zgodę na to, aby dziecko w wieku od 7 do 12 lat przychodziło na zajęcia samodzielnie.
4. Rodzice wyrażają zgodzę na to, aby dziecko w wieku od 7 do 12 lat wychodziło po zakończeniu zajęć samodzielnie.
5. Rodzice wyrażają chęć współpracy z osobami prowadzącymi zajęcia poprzez:
     - osobisty kontakt i zasięgnięcie informacji na temat zachowania i postępów w rozwoju swojego dziecka;
     - przygotowanie emocjonalne i duchowe dziecka do zajęć;
     - przypomnienie zasad dotyczących zachowania i uczestnictwa dziecka na zajęciach.
6. Dziecko podczas zajęć nauczane jest prawd biblijnych.
7. Dziecko zostanie zapoznane z zasadami uczestnictwa w zajęciach.
8. Nastolatkowie w wieku od 11 do 12 lat podpiszą grupowy kontrakt dotyczący zachowania na zajęciach.
9. Gdy dziecko nie będzie przestrzegać zasad na zajęciach, opiekun grupy porozmawia z rodzicami dziecka. 
Jeśli zachowanie dziecka będzie nadal nieodpowiednie, istnieje możliwość, że nie będzie mogło ono uczestniczyć w zajęciach przez określony czas.


ZAPISANIE DZIECKA NA ZAJĘCIA WDJ KIDS JEST RÓWNOZNACZNE Z ZAPOZNANIEM SIĘ I AKCEPTACJĄ ZASAD ZAJĘĆ WDJ KIDS WE WSPÓLNOCIE CHRZEŚCIJAŃSKIEJ „WROCŁAW DLA JEZUSA”.
Termin i miejsce
Rozpoczęcie:
01.09.2021 10:00
Zakończenie:
01.07.2022 18:00

Strona rejestracji:
https://zapisywdjkids.konfeo.com

Udostępnij znajomym

Organizator

WROCŁAW DLA JEZUSA

dzieci@wdj.pl

Korzystamy z plików cookies zgodnie z naszą Polityką Prywatności
pl